Piegādes Noteikumi

PIEGĀDES NOTEIKUMI

Iegādātās preces tiek piegādātas izmantojot: Omniva pakomātu starpniecību. Visas nodevas un nodokļus, kas jāsamaksā, lai saņemtu sūtījumu piegādes galamērķī ir jāsedz Pircējam. Piegādes izmaksas tiek parādītas, pirms pasūtījuma apstiprināšanas. Iegādātās preces tiek nogādātas Pircēja norādītajā Omnivas pakomātā.

Pārdevēja nodrošina pasūtīto preču nosūtīšanu (nodošanu Omnivas pakomātā) trīs dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas.

Ja Pircējs ir no citas valsts, ne no Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas, tad Pārdevēja vienojas ar Pircēju par preces saņemšanu un izmaksām, pirms rēķina izrakstīšanas.

Prece Pircējam tiek nosūtīta trīs dienu laikā pēc rēķina apmaksas saņemšanas. 

Pārdevēja neuzņemas atbildību par preču piegādātāja izpildes termiņiem. 

 

 

 

PIRCĒJA TIESĪBAS PAR LĪGUMAM NEATBISLTOŠU PRECI

Pārdevēja nav atbildīga par defektiem, kas radušies pēc preču piegādes Pircējam. Ja iegādātajām precēm ir trūkumi, par kuriem ir atbildīga Pārdevēja, Pircējam ir tiesības pieprasīt preču trūkumu novēršanu vai apmaiņu pret jaunām precēm bez maksas. Ja preces nav iespējams nomainīt, Pārdevēja atdod Pircējam visus Distances līgumā paredzētos maksājumus. Pārdevēja uz Pircēja sūdzību sniedz rakstisku atbildi 15 dienu laikā.

 

 

ATTEIKUMA TIESĪBAS

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējai par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevēja nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas atdot preci Pārdevējai. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējai, sedz Pircējs, izņemot gadījumus, ja iemesls atgriešanai ir tas, ka prece neatbilst pasūtījumam (piemēram, nepareiza).

Pēc atpakaļ nosūtīto Preču saņemšanas Pārdevēja nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, atmaksā visus no Pircēja saņemtos maksājumus pamatojoties uz distances līgumu.

Pārdevējai ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces vai preču atgriešanas apliecinājumu.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās Preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
  • pasūtītās Preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
  • pasūtītās Preces ir bojātas piegādes laikā;
  • ja pircējs ir juridiska persona.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevēja patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

 

STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs un Pārdevēja apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

Puses visus starp Pārdevēju un Pircēju radušos strīdus risina savstarpēju sarunu vai sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot LR normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

Pircējam ir tiesības vērsties arī Eiropas Savienības strīdu izšķiršanas iestādēs.