Privātuma Politika

PRIVĀTUMA POLITUKA UN DATU APSTRĀDE

 

Pārdevēja aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.
Pārdevēja iegūst Pircēja personīgo informāciju, jo tas ir nepieciešams, lai Pircējam nodrošinātu labāko servisa līmeni. Pārdevēja nodod personas datus Omniva pakomātu pakalpojumu sniedzējam, lai nodrošinātu preču piegādi. Personas dati, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, tiek nodoti licencētai maksājumu iestādei Maksekeskus AS.

 

Mājas lapā Pircējs var pasūtīt preci, veikt pieprasījumus un pieteikties informācijas saņemšanai par jaunumiem, izpārdošanām u.c., aizpildot pieteikuma formu, kas pieejama Mājas lapas sadaļā Kontakti. Pieprasījuma apstrādei Pircējam ir jāsniedz sekojoša informācija: vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, kontakttālrunis u.c. Pārdevēja apstrādā tikai tos personas datus, kurus Pircējs ir ievadījis pie preču pasūtīšanas, kā piemēram, vārds, uzvārds, e-pasts u.c. Pircēja sniegtā informācija palīdz Pārdevējai īstenot piedāvāto servisu, apstrādāt Pircēja pieprasījumus, piegādāt preci un sniegt atbalstu.

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevēja varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt Preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi, vienošanās, pasūtījumu precizējumus un citas ziņas (kopā saukti „Paziņojumi”) pa e-pastu. Pircējs piekrīt, ka pa e-pastu nosūtīti paziņojumi atbilst noteikumiem un nosacījumiem, kas piemērojami šādiem rakstiskas saziņas veidiem.

Pārdevēja nepieprasa un neapstrādā sensitīvos personas datus. Pārdevēja nekad neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru Pircējs sniedz tiešsaistē. Pārdevēja nepārdod un neizīrē Pircēja kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem. Pārdevēja veic visus iespējamos pasākumus Pircēja personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.

Ja Pircējam, kurš pasūtījis un iegādājies produktu Mājas lapā, nav tiesībspējas vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šī cilvēka likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.

 

Inese Vasiļevska (www.ruute.lv) ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Pircējs ir iesniedzis saistībā ar preču iegādi, piegādi un nodošanu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

 

Iesniedzot datus, Pircējs piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.

Pircējam ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Pircēja datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Visa šajā Mājas lapā pieejamā informācija un saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, servisa zīmēm, tekstu, grafiskām zīmēm, pogu ikonām, attēliem, skaņas ierakstu fragmentiem, datu apkopojumiem un programmatūru, to apkopojumu un izkārtojumu (viss kopā saukts par Saturu), ir Inese Vasiļevskas, manu partneru vai licences devēju īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieskaitot likumus, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Bez skaidras rakstiskas atļaujas mums piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.